Previous
Next

JAVA - Late Binding(Geç Bağlama) ve Early Binding(Erken Bağlama) nedir?

by Cem Kefeli 29. Eylül 2009 07:03

JavaDaha önce buradaki yazımda polimorfizm(çok biçimlilik) konusunda bilgi verirken late binding(geç bağlama) konusundan söz açılmıştı aslında. Çünkü geç bağlama kavramı çok biçimliliğin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yani çok biçimliliğin olmadığı bir yerde geç bağlamadan söz etmek olanaksızdır. Geç bağlamayı en genel olarak çok biçimliliğin oluştuğu anda, yani run time(çalışma zamanı) sırasında, nesne örneğinin bağlanacağı nesne türünün belirlenmesi ve buna uygun işlemlerin tamamlanması sürecinde yapılan işler olarak tanımlayabilirim. Güzel tanım oldu :) Fakat birçoğumuz için birşey ifade etmediği de çok açık. Şimdi sıra bu hipotezimizin içini doldurmaya geldi. Bu hipotezin içini doldurabilmek için "Polymorphism(Çok biçimlilik) nedir?" başlıklı yazımın içerisindeki nesne yapılarından ve kalıtım şemasından faydalanacağım. Kalıtım demişken, kalıtım ile ilgili buradaki yazımı da okuyarak az sonra anlatacaklarıma alt yapı oluşturabilirsiniz. Bu konuları anlamanızı öneriyorum çünkü kalıtımın olmadığı yerde çok biçimlilikten, çok biçimliliğin olmadığı yerde de geç bağlamadan söz etmek olanaksızdır.

Late Binding UMLSağ tarftaki UML diagramında bir kalıtım yapısı bulunmakta. KISI ana sınıfından PERSONEL isimli yeni bir sınıf ve PERSONEL sınıfındanda da MUHENDIS ve TEKNISYEN olmak üzere iki farklı sınıf türetilmiştir. MUHENDIS ve TEKNISYEN bir PERSONEL'dir. PERSONEL ise bir KISI'dir türünde ifadelerin kurulabildiği her yerde kalıtımdan söz etmek mümkündür. Böylece bu nesnelerin arasında artık kalıtımı ilişkisi kurulmuş olur. PERSONEL sınıfı KISI sınıfında yer alan BenKimim isimli fonksiyonu override etmiş yani geçersiz kılmıştır. Bu fonksiyon için kendisi bir içerik oluşturmuştur. Aynı şekilde MUHENDIS ve TEKNISYEN sınıfları da kendi içeriklerini BenKimim fonksiyonu içerisine yerleştirmiştir. Sınıfların tanımlamalarını da aşağıda vermekteyim. Fazlası...

Hakkımda...

Cem KEFELİ

Electronics and
Telecommunication Eng.
devamı...


Son yapılan yorumlar...

Comment RSS

Yasal bir uyarı...

Disclaimer"Bu web sitesinde görmüş olduğunuz bilgilerin, dokümanların ve diğer materyallerin kullanılmasından doğabilecek hiç bir sorumluluktan site sahibi sorumlu tutulamaz. Web sitesi içerisinde yer alan yazılar, yorumlar, resimler ve diğer tüm içerikler yalnızca sahibinin görüşünü yansıtmakta olup içeriğin sahibi kişilerin çalıştığı kurumları bağlayıcı hiç bir nitelik taşımamaktadır. Yapılan tüm alıntılar mutlaka kaynak gösterilerek verilmeye çalışılmaktadır. Web sitesi içerisinde bulunan ilgili materyaller, ilgili yasal kurumlar tarafından uygun görülmemesi durumda kaldırılacaktır."
General